0 Cookie Img

Punching Machine

Punching Machine
Punching Machine
Product Code : HPM 85-115-175 CNC
Product Description

Technical Specifications:


PUNCHING

HPM 65

HPM 85

HPM 115

HPM 175

Diameter x max. thickness

Ø 26 x 20 mm

Ø 33 x 20 mm

Ø 34 x 26 mm

Ø 40 x 32 mm

Diameter x thickness

Ø 57 x 10 mm

Ø 57 x 12 mm

Ø 55 x 16 mm

Ø 57 x 22 mm

Maximum Diameter

Ø 110 x 3 mm

Ø 110 x 4 mm

Ø 110 x 5 mm

Ø 125 x 5 mm

Stroke

55 mm

80 mm

80 mm

80 mm

Stroke count in (20 mm)

x 22

x 21

x 21

x 21

Throat depth

625 mm

625 mm

625 mm

625 mm

Working height

950 mm

950 mm

950 mm

950 mm


Technical data

HPM 65

HPM 85

HPM 115

HPM 175

V - bending
Press Brake

Bar bend Max.

250 x 15 mm

250 x 20 mm

250 x 22 mm

250 x 25 mm

Sheet bend. max.

500 x 3 mm

500 x 3 mm

700 x 3 mm

700 x 4 mm


Technical data

HPM 65

HPM 85

HPM 115

HPM 175

Motor Power

5. 5 kW

7. 5 kW

11 kW

11 kW

Weight

2440 kg

3270 kg

3760 kg

5270 kg

Machine Dimensions (L x W x H)

1600x900x1800

1850x950x1920

2000x950x1970

2700x1120x2160

Power (Pressure)

65 ton

85 ton

115 ton

175 ton


MODEL

HPM 65
double punch

HPM 85
double punch

HPM 115
double punch

HPM 175
double punch

Power (Pressure)

ton

2 x 65

2 x 85

2 x 115

2 x 175

Machine Dimensions (Lx W x H)

mm

1900x950x1800

2250x950x1920

2350x950x1970

2800x1100x2160

Weight

kg

2900

3700

4600

6750

Contact Us

Izmir Yolu Uzeri 22 Km. Mumingencoglu Cad. 16285 Nilufer Bursa, Bursa, Bursa, 16285, Turkey
Phone :90-212-5509191